JÜRİ ÜYELERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 

 • Erhan Güzel (Prof. Dr., İKÜ Rektörü)
 • Mehmet Şener Küçükdoğu (Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Fak. Dekanı)
 • Doğan Zafer Ertürk (Prof. Dr., Işık Üniversitesi)
 • Banu Manav ( Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı


Asli Jüri Üyeleri

 • Hasan Şener (Prof. Dr./ Y. Müh. Mimar) Jüri Başkanı
 • Gülay Usta  ( Prof.Dr. /İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • İnci Deniz IIgın  (Prof. Dr./Marmara Üniversitesi)
 • Banu Garip   (Doç. Dr./ İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Saadet Aytis (Yrd. Doç. Dr. /Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Atilla Kuzu (İç Mimar/ Zoom TPU)
 • Adnan Serbest (Tasarımcı)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Rana Kutlu (Doç. Dr./ İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Arzu Erçetin (Yrd. Doç. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)

Raportörler

 • Handan Güzelci (Arş. Gör. / İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Ali Kemal Terlemez (Arş. Gör. / İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Orkan Zeynel Güzelci (Arş. Gör. / İstanbul Kültür Üniversitesi)


DÜZENLEYEN

 

 
İKU   İÇ MİMARLAR ODASI
İSTANBUL
KÜLTÜR
ÜNİVERSİTESİ
 


İÇ MİMARLAR ODASI